Etiket: ayrılma kaygısı

Okul Korkusu ve Ayrılma Kaygısı*

Okulu kırma ile okula gitmeyi reddetme davranışlarını ayırt etmek gerekiyor. Kaygı temelli okul reddi, özellikle okula başlanılan ilk yıllarda görülebildiği gibi bazen ara sınıflarda da görülebilmektedir.

Okula gitmeme isteği birçok çocuğun yaşadığı olağan bir durumdur. Okul fobisi ise uzun süreli devamsızlık, okula gitmekten kaygı duyma hatta gitmeyi reddetme gibi sonuçlar doğuran bir sorundur. Okula ilk başlayan veya okul değiştiren çocuklarda görülebildiği gibi yeni kardeş doğumu, ani bir travma gibi nedenlerle ara sınıflardaki çocuklarda da görülebilir.

Okul reddi davranışını dört ana gruba ayrılabiliriz ve okul fobisi de bunlardan bir tanesini oluşturmaktadır.  Read More