Kategori: Anne-Baba Eğitimi

Çocuk Suçluluğu Aile ve Yakın Çevre

Suçluluk davranışının öğrenilmiş bir davranış olabileceği görüşü önemli ölçüde kabul gören bir görüştür. Psikoloji kuramının öncülerinden Watson ‘bana eğitmem ve büyütmek için sağlıklı, iyi yapılanmış bir düzine çocuk verin. Atalarının mesleği ve ırkı ne olursa olsun ben onların yeteneklerine, eğilimlerine, meziyetlerine, yatkınlıklarına aldırmaksızın, onlardan size, kendi seçimime göre doktor, avukat hatta dilenci ve hırsız yapayım diyerek, çevre koşullarının çocuğun gelişimindeki önemine dikkat çekmiştir. Fransız düşünür ve eğitimci Jean-Jacques Rousseau, çocuğun yaratılıştan iyi olduğunu savunur. “Yani çocuk yaratılıştan iyiliğe eğilimlidir. Oysa çocuk, çevre ile ilişkileri genişledikçe kıskanç, haşin, aldatıcı ve intikamcı olur” diyerek yine çevrenin çocuğun gelişimi üzerindeki önemli etkisine vurgu yapmaktadır. Read More

Okul Korkusu ve Ayrılma Kaygısı*

Okulu kırma ile okula gitmeyi reddetme davranışlarını ayırt etmek gerekiyor. Kaygı temelli okul reddi, özellikle okula başlanılan ilk yıllarda görülebildiği gibi bazen ara sınıflarda da görülebilmektedir.

Okula gitmeme isteği birçok çocuğun yaşadığı olağan bir durumdur. Okul fobisi ise uzun süreli devamsızlık, okula gitmekten kaygı duyma hatta gitmeyi reddetme gibi sonuçlar doğuran bir sorundur. Okula ilk başlayan veya okul değiştiren çocuklarda görülebildiği gibi yeni kardeş doğumu, ani bir travma gibi nedenlerle ara sınıflardaki çocuklarda da görülebilir.

Okul reddi davranışını dört ana gruba ayrılabiliriz ve okul fobisi de bunlardan bir tanesini oluşturmaktadır.  Read More

Çocuklarda Uyum-Davranış Bozuklukları ve Ailenin Rolü

aile3Anne ve babalar çocukları ile ilgilenirken hayat içerisinde birçok sorun ile karşılaşmaktadırlar. Çocuklarımızın beğenmediğimiz ve ayrıca yapmasını istemediğimiz bazı olumsuz davranışları olabilir. Bu konuda başta aileler olmak üzere çocuklarla etkileşimde bulunan herkes burada ne yapılması gerektiğini tam olarak bilememekte veya yanlış uygulamalarla çocuktaki olumsuz davranışların daha da pekişmesine ve de artmasına neden olmaktadırlar.

Read More