Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler

Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. A.Aykut Ceyhan‘ın yürütücülüğünü yaptığı, PDRM uzmanlarından Uzm. Psk. Danışman Ömer Özer koordinatörlüğünde Uzm. Psk Danışman Ezgi Ekin Şahin ve Uzm. Psk. Danışman Ferhat Bayoglu‘nun proje uzmanlığında; Proje 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen ‘Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler’ adlı projenin ilk etabı bugün Yozgat Grand Ser Otelde yapılan çalışmalar ile birlikte başlamıştır.

Program kapsamında ilk grup eğitimleri 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Yozgat il merkezinde gerçekleştirilecektir. Proje sırasıyla Yozgat, Tokat, Van ve Rize illeri olmak üzere 4 farklı ilde gerçekleştirilecek ve her dönemde farklı kişilerden oluşan 20 kişilik gruplara 5’er günlük bir eğitim programı uygulanacaktır. Bu anlamda proje kapsamında 4 farklı ilde görev yapan, toplam 80 okul psikolojik danışmanı/rehber öğretmeni projeden yararlanmış olacaktır. Uygulanacak eğitim programı Rehberlik Araştırma Merkezlerinin okul psikolojik danışmanlarının karşılaştıkları problemler ve ihtiyaç alanlarına ilişkin yapılan, bilgi almaya yönelik görüşmeler ve proje ekibinin önceki proje deneyimine dayanarak geliştirilmiştir.

Bu proje kapsamında MEB’e Bağlı okullarda çalışan okul psikolojik danışmanlarına, sıklıkla karşılaştıkları problem alanları olan, sosyal kaygı, problemli internet kullanımı, kendini kabul ve kriz konularında bilişsel davranışçı terapi yaklaşımına dayalı müdahale teknik ve stratejilerinin, probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve yaşantısal tekniklerle kazandırılması amaçlanmaktadır. Okul psikolojik danışmanları gerek öğrenci gerek veli ve gerek diğer öğretmenler tarafından özellikle öğrencilerle ilgili ortaya çıkan sorunlar konusunda ilk sırada başvurulabilecek yardım kaynağı olarak görülmektedir. Bu bağlamda okul psikolojik danışmanlarının sıklıkla yaşanan sorun alanlarına yönelik kanıt temelli bir yaklaşım olan bilişsel davranışçı terapi tekniklerine hâkim olmaları ve bu teknik ve stratejileri okul ortamında etkin bir şekilde kullanabilmeleri, okullarda daha işlevsel psikolojik danışma hizmetlerinin sunulması açısından önemlidir.

Proje kapsamında bilişsel davranışçı terapi kapsamındaki müdahale becerilerinin geliştirilmesinin yanında kalabalık okullarda aynı anda birden çok öğrenciye yardım etme olanağı sağlayan grupla psikolojik danışma programlarını geliştirebilme, yürütebilme ve değerlendirebilme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında geliştirilen on dört etkinlik, okul psikolojik danışmanlarına/rehber öğretmenlere probleme dayalı öğrenme ilkeleri temel alınarak aktarılacaktır. Bu kapsamda drama, rol oynama gibi yaşantısal tekniklerle ve video kayıtları gibi teknoloji kullanılan uygulamalarla etkinliklerin sunulması hedeflenmektedir. Ek olarak katılımcılarda grupla çalışabilme, ortak ürün ortaya koyabilme, problemlere ilişkin özgün çözümler geliştirebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje eğitim etkinliklerini takip eden süreçte katılımcılar için hazırlanmış internet sitesi aracılığı ile katılımcıların uygulamalarına ilişkin süpervizyon alabilecekleri bir forum oluşturulacaktır. Bu sayede katılımcıların kazanımlarını uygulamaya dönüştürmeleri beklenmektedir.

Proje doğrultusunda özellikle katılımcıların kazanımlarını uygulamaya dönüştürmeleri beklenmektedir. Eğitim çıktıları eğitim değerlendirme anketi, ölçme araçları ve derinlemesine görüşmeler aracılığı ile eğitim öncesi ve sonrasında çok yönlü bir şekilde değerlendirilecektir.

Proje hakkında detaylı bilgiye https://pdrbilimokulu.org/ adlı proje sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 9