Kategori: Psikolojik danışma/Terapi

Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler

Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. A.Aykut Ceyhan‘ın yürütücülüğünü yaptığı, PDRM uzmanlarından Uzm. Psk. Danışman Ömer Özer koordinatörlüğünde Uzm. Psk Danışman Ezgi Ekin Şahin ve Uzm. Psk. Danışman Ferhat Bayoglu‘nun proje uzmanlığında; Proje 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen ‘Okul Psikolojik Danışmanı Bilim Okulu: Okullarda Güncel Sorunlar, Etkili Müdahaleler’ adlı projenin ilk etabı bugün Yozgat Grand Ser Otelde yapılan çalışmalar ile birlikte başlamıştır.

Read More

Anlam Arayışındaki İnsan

Bir kitap düşünün ki yarım asırdan önce yazılmış; ama belki içerdikleri ve ifade ettikleri açısından zamanıyla sınırlı kalmamış ve de günümüze de ışık tutmayı başarabilmiş olsun. Bu kitap 20.yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Viktor Frank’ın tarafından kaleme alınmış ve otuzun üzerinde yabancı dile çevrilmiş ve de en iyi kitaplar arasına girmiş bir kitap olan ‘İnsanın Anlam Arayışı’dır. Bu anlamda Frankl’a sık sık ‘kitabınız gerçek bir bestseller oldu. Böylesine büyük bir başarı için ne hissediyorsunuz?’ diye sorulmaktadır. Bu soruya onun tepkisi ise oldukça manidardır: “Buna bakışım her şeyden önce bugün bestseller (en çok satan kitap) konumundaki kitabımı, kendi açımdan bir başarı olarak değil, daha çok, çağımızın içinde bulunduğu acınası durumun bir dışavurumu olarak gördüğümü söylemekten ibarettir; eğer yüz binlerce insan, yaşamın anlamına ilişkin çok az şey vaat eden bir kitaba yöneliyorsa, bu, insanların iliklerinde hissettikleri kavurucu bir sorun demektir..”

Read More

Geçmişte Yaşamak Gelecekte Kaybolmak

Günlük yaşamını sürdürürken kim geçmişte yaşamış olduğu kötü bir anıyı veya olumsuz bir yaşantısını hatırlamaz ki? Ya da şu anımızı yaşarken gelecekte olacak şeyler hakkında düşünmez ki? Bu dediklerimiz aslında günlük yaşam içerisinde olası ve de normal olarak gördüğümüz şeylerdir. Arada sırada veya zaman zaman bu durumları yaşamanın nesi kötü olabilir ki? diye içinizden geçirebilirsiniz. Peki bu durumda normal olmayan ya da olağandışı olan şey nedir? diye bir sormak gerekir. Burada bahsettiğimiz şey,  şimdiki hayatımıza uyumumuzu bozacak bir şekilde geçmiş ve de gelecek arasında hapsolmaktır.. Bir anlamda “geçmişte kalmak” ve “gelecekte yaşamak”tır..

Read More

Hayata Bakan Pencerelerimiz

‘Vaktiyle Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için o kapkaranlık yere bir hayli insan toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkanı yoktu. Bu karanlıkta fil’e ellerini sürmeye başladılar. Birisinin eline kulağı geçti, ‘fil bir yelpazeye benzer’ dedi. Diğerinin eline hortum geçti ‘fil bir oluğa benzer’ dedi. Başka birisinin eline bacağı geçmişti, dedi ki ‘fil bir direğe benzer. Bir başkası ise sırtını elledi ve ‘fil bir taht gibidir’ dedi. Herkes neresini elleyip ne sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu. Onların sözleri görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. Biri “a” derken öbürü “b” diyordu. Herkesin elinde bir mum olsaydı, sözlerinde bu kadar aykırılık olmazdı.’ (Mesnevi 3/2122)1

Read More

Psikolojik Danışma Sürecinde İlk görüşme

Psikolojik Danışma Sürecinde İlk görüşme*

Psikolojik danışma süreci; ilişki kurma, problemin tanımlanması, amaç oluşturma, müdahalelerin seçilmesi ve uygulanması, sonlandırma ve izleme basamaklarından oluşmakta ve bu basamaklar sağlıklı bir şekilde oluşturulduğu zaman, danışanla psikolojik danışman arasında güvene dayalı sağlıklı bir ilişki kurulabilmektedir.1 Psikolojik danışma sürecinde, ilişkinin (rapport) kurulması ve problemin tanımlanması basamaklarının genellikle ilk görüşme oturumlarında ele alınması ve yapılandırılması beklenmektedir.2 Bazı araştırmacılar ise, amaçların oluşturulması basamağının da ilk görüşmede ele alınması gerektiği savunmaktadırlar.3

Read More