Kategori: Psikolojik danışma/Terapi

Panik Atak ve Panik Bozukluk

Panik atak, panik bozukluk başta olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir.Panik atak, artık tek başına bir psikiyatrik hastalık/rahatsızlık veya tanı olarak ele alınmamaktadır; PA, daha çok kaygı bozuklukları bağlamında ortaya çıkabildiği gibi diğer ruhsal bozukluklarda (Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ) veya birtakım sağlık durumlarında (kalple ilgili vb) da ortaya çıkabilir. Tedavisinde sadece ilaç yeterli olmayabilir; ilaçlar belli bir düzeye kadar kaygıyı azaltabilir veya belirtileri ortadan kaldırırabilir; ama ilaçlardan sonra atakların tekrarlama olasılığı yüksektir. Bu anlamda ilaç ile yapılan birlikte terapi/danışma sürecinin daha etkili sonuçlar verdiği bilinen bir gerçektir.

Read More

Imago Terapi

Imago, psikoloji kavramı olarak (psikanalizde kullanılır) belli bir kişiye ait bilinçsiz olarak geliştirilen, bilinçsiz kalan ve belli özelliklerle donatılan bir içsel tablodur. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)’nin daha sonra da hafızasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali olarak da tanımlanır ve İki önemli türü vardır:

Erken çocukluk döneminde anneye karşı oluşturulan tablo ve erken çocukluk döneminde babaya karşı oluşturulan tablodur.
Bu tablolar özellikle nevrozlular tarafından dışa yansıtılarak başka kişilere mal edilir, dolayısıyla bireyin çevreyle ilişkisinde önemli rol oynarlar.

Read More

Psikolojik Danışma Sürecinde ‘Sessizlik’

Psikolojik danışma sürecinde psikolojik danışmanların sahip olması gereken bazı terapötik beceriler vardır ve bu becerilerden birisi de ‘Sessizlik’tir aslında.. Bu kavramın daha doğru bir ifadeyle söyleyecek olursak, danışma sürecinde bu durumun meydana gelmesi danışman tarafından her ne kadar olumsuz ve korkutucu bir durum olarak görülse de; sorulacak bazı sorular ve kullanılacak teknikler ile bu durumu aleyhimizden lehimize çevirebiliriz aslında.. Peki, bunu nasıl yapabiliriz?

Read More