Yayınlar

Yüksek Lisans Tezleri

1) Bayoğlu, Ferhat. “Danışmanlık Tedbiri Alan ve Suça Sürüklenme Riski Bulunan Çocukların Kişisel ve Sosyal Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”. Atatürk Üniversitesi, 13/08/2013

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1) Sarıçam, H., Çelik, İ., Çardak, M., Kacar, M., & Bayoğlu, F. ”The relationship between positive thinking skills and life satisfaction in pre-service teachers”, ERPA International Educational Sciences Congresses, Istanbul, June 6-8, 2014.

 

2)Bayoğlu,Ferhat. “Danışmanlık Tedbiri alan ve Suça Sürüklenme Riski Bulunan Çocukların Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi”, 5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, 01/11/2013.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) Bayoğlu, F. ve Atli, A. (2014). İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 397-415.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1) Bayoğlu, F., Pamuk, M., & Saylık, R. ”Sosyal Görünüş Kaygısı ile Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkide Utangaçlığın Aracılık Rolünün İncelenmesi”, 8.Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Eskişehir, 9-10 Nisan 2015.

 

Diğer Yayınlar

1) Bayoğlu, F. and Eraslan Çapan, B.(2015). “Examining The Relationship Between Self-Disclosure Behaviors and Psychological Problems of College Students”, International Conference on Education, Psychology and Social Science (ICEPSS), Bulacan, Philippines, May 22-23, 2015. 

2)Altınok, A. , Özer, Ö. and Bayoğlu, F., ‘How Individuals Admitted to Counseling Center Express Their Problems: A Frequency Analysis’ (Poster Presentation), International Conference On Education, Psychology and Social Science – ICEPPSS-2015, Bulacan, Philippines, May 22-23, 2015.

3) Sarıçam, H., Çelik, İ., Kacar, M., & Bayoğlu, F. ”Üniversite öğrencilerinde üst bilişler ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi”, International Counseling and Education Conference (ICEC), Istanbul, 26-28 Mayıs 2014.

4) Bayoğlu, F. “The Effect of Attention Training Program on Developing Attention Skills of Primary School Students”, International Teacher Education Conference (ITE-C), Dubai, UAE, February 5-7, 2014.

5) Bayoğlu, F. and Ceyhan, E. The investigation of techniques used when working with children living traumatic experiences and intervention methods”, International Symposium on Education and Psychology (ISEP), Bangkok, Thailand, April 6-8, 2016.