Etiket: Varoluş

Victor E. Frankl ve Logoterapi (‘anlam arayışı’)

Varoluşçu terapinin en önemli ismi olan Victor E. Frankl, kendi geliştirdiği kuramın adını ‘logoterapi’ (anlam merkezli terapi) olarak adlandırmıştır. Adını Yunanca bir kelime olan “Logos” (Anlam)’tan alan Logoterapi kuramında ‘’yaşamın anlamı’’na özellikle vurgu yapan Frankl, 2.dünya savaşı sırasında Polonya içerisindeki Alman toplama kamplarında (kızkardeşi dışında bütün ailesini bu kamplarda kaybetmiştir) 4 yıl kadar süren bir tutsaklık dönemi geçirmiştir. Kamplarda gördüğü ve çoğuna birebir şahit olduğu olaylar sonrasında, insanın çektiği acılar ve ölüm karşısında nasıl tavırlar takındığını ve neler hissettiğini özümseyen Frankl, bu tespitlerinin eşliğinde ve ışığında logoterapi adlı psikoterapi kuramını geliştirmiştir..

Read More