Etiket: istismar

Ruhun Ölümü (Cinsel İstismar)

Cinsel istismar gibi çocuklukta yaşanılan travmatik olaylar, kişilerin daha sonraki yaşamlarının farklı alanlarında (kişilerarası ilişkilerde güvensizlik duyma, psikolojik sorunlar vb..) problemler yaşamalarına neden olmaktadır.. Bu gibi durumlara maruz kalan çocukların, bu travmatik olayların izlerini sonraki yaşamlarında silmeleri hiç de kolay olmamaktadır..

Çocuk istismarı, fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm davranışlar, çocuğa karşı yapılan kötü muamelelerdir.”

Cinsel istismar ise, çocuğun, bir erişkinin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Cinsel istismar başka bir ifade ile çocukların cinsel yollarla istismar edilmesidir. Peki, cinsel istismarın belirtileri nelerdir? Read More