Etiket: emoji

Emojilerin kullanımı

Yanlış Anlamda Kullanılan Emojiler

İletişim, bildiğiniz gibi sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sözsüz iletişim denildiği zaman aklımıza gelen beden dili ise insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracıdır (eski ins, konuşma-işitme engelliler vs).

Beden dili, duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır ve beden dilinin öğeleri olan jest (el-kol hareketleri) ve mimikleri (yüz ifadeleri) günlük yaşamımızda sıkça kullanırız. Bu jest ve mimiklerin sosyal medyada en çok kullanılan ve bilinenleri ’emoji’lerdir. Sosyal ağların, iletişim ve teknolojinin günlük hayatımızda iyice yerleşmesi ile birlikte artık, paylaşımlarımız olsun kısa mesajlarımız olsun her alanda emoji diye adlandırılan bu öğeleri sıkça kullanmaktayız. Ama bizim doğru bildiğimiz; ancak yanlış anlamda kullandığımız emojiler bulunmaktadır.

Read More

No Comments Categories: Güncel Yazılar Tags: Etiketler: